NAŠE ČINNOST

zajišťování a spoluorganizování aktivit v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit souvisejících s předmětem činnosti Sdružení,

využívání výsledků osvětové a kulturní činnosti v oblasti školství, vzdělávání a komunikace,

uzavírání smluv svým jménem a na svůj účet za účelem zajišťování činnosti  v oblasti kultury a vzdělávání;

uzavírání smluv svým jménem a na svůj účet za účelem získávání a sdružování prostředků sloužících na financování výše i níže uvedených činností Sdružení;

KONFERENCE ADCAMP

Mezinárodní konference marketingu a propagace v cestovním ruchu.

Unikátní setkání expertů z tuzemska i zahraničí nad aktuálními tématy současného marketingu v turismu. Prostřednictvím multimediálních prezentací mají návštěvníci každý rok možnost upevňovat své znalostí a zvyšovat svou odbornost v práci rozvíjející turismus.

ADCAMP WORKSHOP

Série specializovaný workshopů pořádaných v rámci mezinárodní konference AdCamp

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet nové poznatky z konference v praxi, jsou určeny specializované workshopy, které vedou lektoři konference. Účastníci tak mohou konfrontovat své zkušenosti s odbornou špičkou a využít osobního setkání pro řešení konkrétních situací.

MÍSTO JAKO ZNAČKA

Nezávislý internetový magazín o marketingu a propagaci v turistice.

Místojakoznačka.cz se zabývá různými aspekty place brandingu jako dynamicky se rozvíjející marketingové disciplíny. Analyzuje jednotlivá související témata a hledá různé úhly pohledu, které čtenáři poskytnou ucelený obrázek o tématu a zasadí ho do šírších oborových souvislostí.

Společně s konferencí AdCamp ucelenou oborovou platformu, která si klade za cíl stát se místem pro odbornou diskuzi a zdrojem inspirace pro profesionály pracující v tomto oboru.