Kontakt

Centrum podpory
marketingového vzdělávání, o.s.

 

Zálešná II/3414
760 01 Zlín
IČO: 26567083

www.cpmv.cz
cpmv@cpmv.cz