Konference AdCamp
Mezinárodní konference marketingu a propagace v cestovním ruchu.

Unikátní setkání expertů z tuzemska i zahraničí nad aktuálními tématy současného marketingu v turismu. Prostřednictvím multimediálních prezentací mají návštěvníci každý rok možnost upevňovat své znalostí a zvyšovat svou odbornost v práci rozvíjející turismus.
AdCamp workshopy
Série specializovaný workshopů pořádaných v rámci mezinárodní konference AdCamp

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet nové poznatky z konference v praxi, jsou určeny specializované workshopy, které vedou lektoři konference. Účastníci tak mohou konfrontovat své zkušenosti s odbornou špičkou a využít osobního setkání pro řešení konkrétních situací.
Místo jako značka
 

Nezávislý internetový magazín o marketingu a propagaci v turistice.

Místojakoznačka.cz se zabývá různými aspekty place brandingu jako dynamicky se rozvíjející marketingové disciplíny. Analyzuje jednotlivá související témata a hledá různé úhly pohledu, které čtenáři poskytnou ucelený obrázek o tématu a zasadí ho do šírších oborových souvislostí.

Společně s konferencí AdCamp ucelenou oborovou platformu, která si klade za cíl stát se místem pro odbornou diskuzi a zdrojem inspirace pro profesionály pracující v tomto oboru.
E-learningový kurz Praktický marketing v cestovním ruchu
Za podpory Zlínského kraje, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a Univerzity Tomáše Bati realizujeme e-learningový projekt pro pracovníky poskytující služby v cestovním ruchu.

 

loga

TOP vinařství – volba návštěvníků
 

Ve spolupráci s internetovým portálem Kudy z nudy pořádáme soutěž o nejoblíbenější vinařství jako turistický cíl. Záštitu soutěži poskytl Ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský.
Vzdělávácí program Online sommelier
 

Cílem projektu je vyvinout a pilotně ověřit zcela nový vzdělávací program, postavený na systému online výuky v reálném čase a dosáhnout tak kvalitního vzdělávání v oblasti vína a vinné kultury bez časové náročnosti pro zaměstnance a zaměstnavatele.

 

Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlínského kraje. Číslo projektu : CZ.1.07/3.2.03/03.0010

loga