Centrum podpory marketingového vzdělávání, o.s. (CPMV)

Centrum podpory marketingového vzdělávání, o.s. (CPMV) je nezávislou institucí, která se specializuje na vzdělávání v oblasti marketingu cestovního ruchu a souvisejících služeb.
Jedním z hlavních cílů sdružení je zvyšování odborné kvalifikace pracovníků, kteří se při své práci zabývají cestovním ruchem, předávání praktických zkušeností z tuzemska i zahraničí a zvyšování konkurenceschopnosti v jednotlivých oblastech jejich činností.

Z toho vyplývají i různé formy, kterých CPMV pro svoji činnost využívá, – specializované semináře a workshopy, odborné konference, internetovou oborovou platforma, on-line výukové prostředí.

Vysokého standardu vzdělávacích aktivit je dosahováno úzkou spoluprací jak s pracovníky z akademického prostředí, tak s profesionály z veřejného a podnikatelského sektoru. Významnou oblast činnosti CPMV zahrnuje programové zapojování studentů vysokých škol do dialogu s odbornou veřejností a prezentace jejich názorů a přístupů.